GOTI

Hvad er GOTI?

(G)adeplan (O)g (T)idlig (I)ndsats)

Målgruppe til GOTI:
Børn der har brug for ekstra støtte og omsorg.
Børn melle
m 8 og 12 år.

Visitation sker igennem Familierådgivningen og PPR.

Visitationsskemaer rekvireres ved henvendelse til personalet i GOTI.

Nogle grunde til bekymring for barnet:

  • Føler sig udenfor eller trives dårligt
  • Bliver mobbet i skolen eller i fritiden
  • Pjækker fra skolen eller er skoletræt
  • Har problemer på hjemmefronten
  • Skifter ofte venner eller er kommet i dårligt selskab

GOTI:

Vi har 1 gruppe i Haderslev, 1 gruppe i Vojens og en gruppe i Gram.
GOTI er for de børn, der har ekstra brug for omsorg.

GOTI i Haderslev er hver tirsdag fra kl. 15.00 – 18.00

GOTI i Vojens er hver tirsdag fra kl. 14.00 – 17.30

GOTI i Gram er hver tirsdag fra kl. 14.00 – 18.00

Metode:

Opbygning og vedligeholdelse af relationer til autentiske voksne gennem individuelt samvær med barnet og socialt samvær med “ligestillede børn” under voksenstyring. Formidling af samarbejde mellem skole, forældre og evt. andre samarbejdspartnere.

Klubaktiviteter:

Fællesspisning hver gang.
Udflugter *Spil og Leg* Madlavning*Fælles samvær*Naturoplevelser*Weekendarrangementer*Sommerferie.